Μουσική Μάνου Λοϊζου, στίχοι Δώρα Σιτζάνη 

 

 

Με τον ίδιο τον Μάνο