37 χρόνια πριν έφτιαχνε τις μέρες μας...

 

"I never done good things / I never done bad things / I never did anything out of the blue."