Αν οι άνθρωποι προσπαθούσαν περισσότερο να αγαπούν τους άλλους από το να επιδιώκουν την αγάπη των άλλων ο κόσμος πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερος.

 

Κώστας Ζουγρής

 

Η πρώτη ερμηνεία από το 1942

 

 

Έγινε και Αγγλικά με τίτλο I Wish You Love